Alle pedagogische medewerkers werken vanuit de visie van LoGé in huis. Zij zorgen voor een fijne sfeer op de groep waarbij kinderen veiligheid en geborgenheid geboden wordt. Alle medewerkers zijn voorzien van een goede en passende opleiding op MBO 3/4-niveau en in het bezit van een kinderEHBO- en BHV-diploma. Wij gebruiken ons pedagogisch beleidsplan als leidraad waarbij werkzame protocollen op elke groep aanwezig zijn voor de uitvoering van onze visie. Het werkplan zorgt voor structuur in de dagindeling, deze volgen wij zo goed mogelijk (zie ook ‘hoe werken wij’).

Wij voeren regelmatig teamoverleg met elkaar en zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang. Kleinschaligheid voor de medewerkers betekent in de praktijk veel onderling overleg en afstemming over de uitvoering van de taken. Zo borgen wij dat LoGé in huis een professionele, maar bovenal een gezellige en prettige kinderopvang is en blijft. Een opvang waar kinderen met veel plezier naar toe gaan en waar de ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen achterlaten.

De inspectierapporten van de GGD bevestigen de goede pedagogische kwaliteit die wij met onze werkwijze in de kinderopvang bieden.